Zbierka na vydanie publikácie

Občianske združenie Communio Minerva vyhlasuje verejnú zbierku za účelom vydania publikácie na počesť doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc.

ZBIERKA JE UKONČENÁ, ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM.

Struma a endemický kreténizmus postihovali ešte v minulom storočí značnú časť slovenskej populácie. Dôsledkom masového rozšírenia týchto chorôb bolo okrem iného i zníženie intelektu školskej mládeže, defekty zmyslov (sluch) a iné pridružené ťažkosti. V polovici 20. storočia sa o túto tému intenzívne zaujímal lekár doc. MUDr. Podoba. Jeho výskum a následné aktivity, ktorých cieľom bolo odstránenie deficitu jódu v slovenskej spoločnosti sú, ako sa domnievame, dodnes nedocenené. Preto sme sa rozhodli na jeho zásluhy upozorniť tohoročnou publikáciou.

Jej obsahom budú príspevky z oblasti medicíny, výživy, dejín výroby soli na Slovensku a literárne a historické štúdie o vplyve deficitu jódu na našu spoločnosť. Za účelom vydania tejto publikácie preto vyhlasujeme verejnú zbierku. Každý, kto do nej prispeje sumou aspoň 10 EUR, dostane od nás jeden výtlačok ako dar.

Publikáciu plánujeme vydať na jeseň 2021 a o jej vydaní budeme informovať prostredníctvom facebooku a emailu.

Údaje o zbierke

IBAN: SK7183300000002000672121

trvanie zbierky: 15.04.2021 – 30.09.2021

Registrové číslo zbierky: 000-2021-012737

Správa pre prijímateľa/poznámka: pri prevode prosím uveďte svoj email na ktorý Vás budeme kontaktovať po vydaní publikácie.

Členovia OZ Communio Minerva vykonávajú činnosť pre OZ bez nároku na honorár.

Vydavateľská činnosť občianskeho združenia Communio Minerva má nekomerčný charakter. Naše publikácie bezplatne distribuujeme do knižníc, na katedry histórie a politológie vysokých škôl v SR a ČR, historikom, politológom, a tým, ktorí sa problematike slovenského spoločenského diania a jeho minulosti dlhodobo venujú a majú oň záujem. Zverejňujeme ich aj na našej internetovej stránke www.cominerva.com.

© 2024 Communio Minerva | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.