Vyúčtovania zbierok

  1. Vyúčtovanie​​ zbierky ​​č. 000-2021-012737 („Prečo zmizli Ťapákovci“)

Spôsob​​ vykonania ​​zbierky: ​prevody na osobitný účet zbierky

Miesto​ ​konania​ ​zbierky:​ územie Slovenska,

Číslo​​ účtu ​​zbierky:​​ SK7183300000002000672121, FIO BANKA

Osoba​​ zodpovedná​ ​za ​​vykonanie ​​zbierky:

  1. PhDr. Roman Jančiga, 
  2. PhDr. Tomáš Jahelka, PhD

Hrubé výnosy zbierky činili celkovo 1 164 EUR , pričom celá táto suma bola vyzbieraná
prostredníctvom bankových prevodov na osobitný účet zbierky

Dňom 30.9.2021 bola zbierka ukončená.

Celý výnos zbierky, t.j. 1 164 EUR bol použitý na úhradu účelu zbierky – vydanie knihy
(1 174 EUR). Náklady na samotnú zbierku činili 0 EUR.

Rozdiel medzi nákladmi upotrebenými na vydanie knihy a výnosom zbierky uhradilo
Communio Minerva, o.z. z vlastných zdrojov. Zostatok na osobitnom účte zbierky je 0 EUR.

V Bratislave dňa 30. 12. 2021


      2.  Vyúčtovanie​​ zbierky ​​č. 000-2018-016822 („Legionári- Z bojov za slobodu“)

Spôsob​​ vykonania ​​zbierky: ​prevody na osobitný účet zbierky

Miesto​ ​konania​ ​zbierky:​ územie Slovenska,

Číslo​​ účtu ​​zbierky:​​ SK7183300000002000672121, FIO BANKA

Osoba​​ zodpovedná​ ​za ​​vykonanie ​​zbierky:

  1. PhDr. Roman Jančiga, 
  2. PhDr. Tomáš Jahelka, PhD,

Hrubé výnosy zbierky činili od 01. 06. 2018 do 30. 9. 2018 celkovo 653,25 EUR​, pričom celá táto suma bola vyzbieraná prostredníctvom bankových prevodov fyzických osôb na osobitý účet zbierky (príloha č.1).

Dňom 30.9.2018 bola zbierka ukončená.

Celý výnos zbierky, t.j .653,25 EUR bol použitý na úhradu účelu zbierky – vydanie knihy (935 EUR)​. Faktúru pripájame ako prílohu č.2.

Rozdiel medzi nákladmi upotrebenými na vydanie knihy (935 EUR​) a výnosom zbierky uhradilo Communio Minerva, o.z. z vlastných zdrojov.

Disponibilný zostatok na osobitom účte zbierky činí k 7.1.2019 sumu 0,97​​ EUR.

V Bratislave dňa 30.12.2018

PhDr. Roman Jančiga                                PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.      3.  Vyúčtovanie zbierky č. 000-2017-023254 (Antifierlinger III)

Spôsob vykonania zbierky: prevody na osobitný účet zbierky
Miesto vykonania zbierky: územie Slovenska
Číslo účtu zbierky: SK7183300000002000672121, Fio banka
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky:
1. PhDr. Roman Jančiga,
2. PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.,

Hrubé výnosy zbierky činili od 15.07.2017 do 31.08.2017 celkovo 914,00 EUR, pričom celá táto suma bola vyzbieraná prostredníctvom bankových prevodov fyzických osôb na osobitný účet zbierky. Dňom 31.08.2017 bola zbierka ukončená a na osobitný účet zbierky neboli pripísané žiadne ďalšie príspevky.

Celý výnos zbierky, t. j. 914,00 EUR, bol použitý na úhradu účelu zbierky  – vydanie knihy (1661 EUR). Rozdiel medzi nákladmi upotrebenými na vydanie knihy (1661 EUR) a výnosom zbierky uhradilo Communio Minerva, o. z. z vlastných zdrojov.

Disponibilný zostatok na osobitnom účte zbierky činí k 28.11.2017 sumu 0,72 EUR.

V Bratislave dňa 29.11.2017

PhDr. Roman Jančiga                                PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.     4.  Vyúčtovanie zbierky č. 101-2015-095448 (Antifierlinger II)

Hrubé výnosy zbierky činili od 01.11.2015 do 30.01.2016 celkovo 986,71 EUR, pričom celá táto suma bola vyzbieraná prostredníctvom bankových prevodov fyzických osôb na osobitý účet zbierky.

Celý výnos zbierky zbierky, t. j. 986,71 EUR, bolo použitých na úhradu účelu zbierky – vydanie knihy (1221 EUR). Rozdiel medzi nákladmi upotrebenými na vydanie knihy (1221 EUR) a čistým výnosom zbierky uhradilo Communio Minerva, o. z. z vlastných zdrojov.

Disponibilný zostatok na osobitom účte zbierky činí k 12.07.2016 sumu 0,72 EUR.

V Bratislave dňa 22. júla 2016

PhDr. Roman Jančiga                                PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.     5.  Vyúčtovanie zbierky č. OU-BA-OVVS1-2014/082063 (Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme)

Hrubé výnosy zbierky činili od 01.11.2014 do 30.06.2015 celkovo 511 EUR, pričom celá táto suma bola vyzbieraná prostredníctvom bankových prevodov fyzických osôb na osobitý účet zbierky. Náklady zbierky činili 4,00 EUR, ktoré boli dňa 12.12.2014 upotrebené na úhradu poplatku banky za potvrdenie o vedení účtu.

Zvyšok výnosov zbierky, t.j . 507 EUR, bolo použitých na úhradu účelu zbierky, t. j. vydanie knihy. Rozdiel medzi nákladmi upotrebenými na vydanie knihy (732,60 EUR) a čistým výnosom zbierky uhradilo Communio Minerva, o. z. z vlastných zdrojov.

Disponibilný zostatok na osobitom účte zbierky činí k 17.08.2015 sumu 2,01 EUR.

V Bratislave dňa 17. augusta 2015

PhDr. Roman Jančiga                                 PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

© 2023 Communio Minerva | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.