Prečo zmizli Ťapákovci

Vydali sme knižku na počesť doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc. Jej obsahom sú štúdie a texty na témy chorôb štítnej žľazy a ich reflexie v historických a umeleckých výpovediach. Knižka sa zamerala i na problematiku jodidácie soli a dejín zdravotníckych intervencií na Slovensku po roku 1945.

Zbierka na vydanie publikácie

Občianske združenie Communio Minerva vyhlasuje verejnú zbierku za účelom vydania publikácie na počesť doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc. ZBIERKA JE UKONČENÁ, ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM. Struma a endemický kreténizmus postihovali ešte v minulom storočí značnú časť slovenskej populácie. Dôsledkom masového rozšírenia týchto chorôb bolo okrem iného i zníženie intelektu školskej mládeže, defekty zmyslov (sluch) a iné…

Pripravujeme publikáciu o diele lekára doc. Juliána Podobu a vymiznutí endemického kreténizmu zo slovenskej spoločnosti

V spolupráci so slovenskou lekárskou špičkou v oblasti endokrinológie a klinickej psychiatrie pripravuje občianske združenie Communio Minerva v roku 2021 publikáciu o význame životného diela lekára a vedca doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc., vďaka ktorého výskumu a pôsobeniu došlo k vymiznutiu strumy a endemického kreténizmu zo slovenskej spoločnosti. Publikácia bude obsahovať poznatky súčasnej lekárskej vedy…

Vydali sme Antifierlinger I.

Vydali sme Dérerovho Antifierlingera I. v slovenčine. Táto časť už vyšla v roku 1993 v českej verzii, teraz sme vydali jej pôvodné slovenské znenie. Zavŕšili sme tak celú trilógiu v jednej edícii.Antifierlinger pojednáva o období 1945-1948, konkrétne o pomeroch v československej sociálnej demokracii.

Nová publikácia – Z bojov za slobodu

Vydali sme dielo Z bojov za slobodu – Spomienky slovenských legionárov. Verejná prezentácia sa uskutočnila 18. decembra 2018 o 18:00 v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave. Knižku v pdf formáte nájdete v sekcii Naše publikácie. Fotogalériu z prezentácie si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke

Nová publikácia – Ivan Dérer: Antifierlinger III. Mníchov 1938

Vydali sme dielo Ivana Dérera Antifierlinger III. Mníchov 1938. Verejná prezentácia sa uskutočnila 9. novembra 2017 o 18:00 v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave. Knižku v pdf formáte nájdete v sekcii Naše publikácie. Fotogalériu z prezentácie si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke.

Nová publikácia – Ivan Dérer: Antifierlinger II

Vydali sme dielo Ivana Dérera Antifierlinger II. Politické pamäti 1914-1938. Verejná prezentácia sa uskutočnila 17. júna 2016 o 17:00 v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave. Knižku v pdf formáte nájdete v sekcii Naše publikácie. Fotogalériu z prezentácie si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke.

© 2024 Communio Minerva | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.