Aktuálna zbierka

Československí legionári

 

K storočnici vzniku ČSR plánujeme na jeseň 2018 vydať dodnes nepublikované pamäti desiatok slovenských legionárov, ktorí bojovali za našu vlasť na bojiskách v Rusku.

S týmto cieľom vyhlasujeme verejnú zbierku, ktorej celý výnos bude určený na uhradenie nákladov plánovanej publikácie. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod č. 000-2018-016822.

Naši legionári sa vo svojich spomienkach zväčša zameriavajú na útrapy každodenného života a ich jedinou nádejou častokrát bola vízia oslobodenej vlasti a slobodného a demokratického života v nej.

Darcom, ktorí prispejú do finančnej zbierky sumou aspoň 10 EUR, podarujeme výtlačok knižky.

Info o zbierke:
Trvanie zbierky: do 30.9.2018
Účet zbierky (IBAN): SK71 8330 0000 0020 0067 2121
Do spravy pre príjemcu prosím uvádzajte Vašu mailovú adresu, na ktorú Vás po vydaní knižky budeme kontaktovať.

Členovia OZ Communio Minerva vykonávajú činnosť pre OZ bez nároku na honorár.

Vydavateľská činnosť občianskeho združenia Communio Minerva má nekomerčný charakter. Naše publikácie bezplatne distribuujeme na katedry histórie a politológie vysokých škôl v SR a ČR, historikom, politológom, a tým, ktorí sa problematike slovenského spoločenského diania a jeho minulosti dlhodobo venujú a majú oň záujem. Zverejňujeme ich aj na našej internetovej stránke www.cominerva.com.