Aktuálna zbierka

Ivan Dérer: Antifierlinger III. Mníchov

Pripravujeme vydanie tretej (poslednej) časti pamätí Ivana Dérera, známych ako Antifierlinger. Tretia časť má názov Mníchov. Plán vydanie je október 2017.

Toto viac ako 400 stranové dielo, venujúce sa obdobiu mníchovskej krízy zo septembra 1938, nebolo dodnes knižne vydané a nachádza sa vo forme strojopisu v archíve Národného múzea v Prahe.

Dérer sa v texte ako priamy účastník najvyšších vládnych a politických porád venuje napr. týmto otázkam:

Aká bola zahraničná politika ČSR v 30. rokoch dvadsiateho storočia? Prečo prezident Beneš a s ním i československá vláda odmietali iniciatívy na zblíženie s hitlerovským Nemeckom a orientovali sa na západné demokracie? Aký bol náš vzťah k ZSSR a prečo Československo nešlo do vojny proti Hitlerovi napriek prisľúbenej vojenskej pomoci od Stalina? A prečo sme nakoniec akceptovali závery mníchovskej konferencie?

Týmto a i ďalším témam sa Dérer venuje s jasným cieľom – obhájiť postoje prezidenta Beneša, vlád Milana Hodžu a gen. Jana Syrového a československý medzivojnový demokratizmus ako taký. Sme presvedčení, že toto dielo bude veľkým prínosom do diskusie o jednom z najkontroverznejších období našich moderných dejín.

Zbierka na vydanie publikácie Antifierlinger III. bola ukončená. Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete tak učiniť prostredníctvom daru na náš bežný účet: SK7283300000002100512360. Ďakujeme.

Členovia OZ Communio Minerva vykonávajú činnosť pre OZ bez nároku na honorár.

Vydavateľská činnosť občianskeho združenia Communio Minerva má nekomerčný charakter. Naše publikácie bezplatne distribuujeme na katedry histórie a politológie vysokých škôl v SR a ČR, historikom, politológom, a tým, ktorí sa problematike slovenského spoločenského diania a jeho minulosti dlhodobo venujú a majú oň záujem. Zverejňujeme ich aj na našej internetovej stránke www.cominerva.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *