Zbierka na vydanie publikácie

Občianske združenie Communio Minerva vyhlasuje verejnú zbierku za účelom vydania publikácie na počesť doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc. Struma a endemický kreténizmus postihovali ešte v minulom storočí značnú časť slovenskej populácie. Dôsledkom masového rozšírenia týchto chorôb bolo okrem iného i zníženie intelektu školskej mládeže, defekty zmyslov (sluch) a iné pridružené ťažkosti. V polovici 20. storočia…

Pripravujeme publikáciu o diele lekára doc. Juliána Podobu a vymiznutí endemického kreténizmu zo slovenskej spoločnosti

V spolupráci so slovenskou lekárskou špičkou v oblasti endokrinológie a klinickej psychiatrie pripravuje občianske združenie Communio Minerva v roku 2021 publikáciu o význame životného diela lekára a vedca doc. MUDr. Juliána Podobu, CSc., vďaka ktorého výskumu a pôsobeniu došlo k vymiznutiu strumy a endemického kreténizmu zo slovenskej spoločnosti. Publikácia bude obsahovať poznatky súčasnej lekárskej vedy…

Vydali sme Antifierlinger I.

Vydali sme Dérerovho Antifierlingera I. v slovenčine. Táto časť už vyšla v roku 1993 v českej verzii, teraz sme vydali jej pôvodné slovenské znenie. Zavŕšili sme tak celú trilógiu v jednej edícii.Antifierlinger pojednáva o období 1945-1948, konkrétne o pomeroch v československej sociálnej demokracii.

Nová publikácia – Z bojov za slobodu

Vydali sme dielo Z bojov za slobodu – Spomienky slovenských legionárov. Verejná prezentácia sa uskutočnila 18. decembra 2018 o 18:00 v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave. Knižku v pdf formáte nájdete v sekcii Naše publikácie. Fotogalériu z prezentácie si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke

© 2021 Communio Minerva | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.